x x x
x   x
x x x
x x x x Nadační fond OPEN DOOR x
x Nadační fond OPEN DOOR x x x x
x x x x
x Oddělovač x x
x Studijní pobyty v USA x x
x Studijní pobyty v Japonsku x x
x Přihláška a návod k vyplnění x x
x Oddělovač x x
x Vítejte na zámku Nové Hrady v Pardubickém kraji x x
x x x x

Všeobecné informace o zahraničních studijních pobytech pro české středoškoláky 2014

Hlavním posláním Nadačního fondu OPEN DOOR je uskutečňovat středoškolské výměny mezi Českou republikou, USA a Japonskem. Fungujeme úspěšně již od roku 1991, za tu dobu vyjelo na studium do zahraničí přes naši organizaci několik set studentů.

Naší sesterskou organizací pro pobyty v USA je Nacel OPEN DOOR Inc. se sídlem v St. Paul, Minnesota, pro pobyty v Japonsku organizace  Nacel International se sídlem ve Francii.

Stěžejním programem našeho nadačního fondu zůstávají studentské výměny s USA, sponzorované vládní agenturou USIA - United States Information Agency. V naší stálé nabídce jsou dva programy: semestrální (půlroční) a akademický (roční). Na půlroční programy se odlétá v srpnu nebo v lednu, na roční program v srpnu. Oba studijní programy mají jednotnou náplň a splňují dvě základní podmínky:

 • student bydlí po celou dobu pobytu v hostitelské rodině, která mu poskytne veškeré rodinné zázemí.
 • navštěvuje pravidelně střední školu v místě svého bydliště.

 

Student má možnost poznat novou zemi, nové přátele, systém středních škol, jiné kulturní tradice a řadu dalších věcí, které rozšíří jeho znalosti o nové, dosud nepoznané. Zkušenosti ukazují, že investice vložená do vzdělání je jedna z těch, které se v budoucnu bohatě zúročí. Student se stane samostatnější, rozhodnější, otevřou se mu nové obzory. Pobyt v cizině je skutečně nejlepší a také nejsnadnější způsob, jak se naučit perfektně cizí jazyk.

Roční program je navíc obohacený o tzv. Post-Arrival Orientation, což je báječné soustředění všech účastníků z celého světa, které se koná ihned po příjezdu studentů do USA, a to přímo v Chicagu. Pracovníci Nacel OPEN DOOR poskytnou studentům informace jak se chovat v novém prostředí školy a hostitelské rodiny. Součástí dvoudenního pobytu je i výlet v Chicagu. Orientace je zahrnuta v ceně základního poplatku.

 
 
Přihláška a termíny podání

Přihláška na program OPEN DOOR je obšírná, ale ne složitá. Je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách spolu s detailním návodem na vyplnění.

Kompletní vyplněné přihlášky odesíláme do sídla Nacel OPEN DOOR USA, kde jsou podrobeny kontrole. Během krátké doby přijde tzv. Letter of Acceptance, potvrzení o přijetí studenta na program. Jedná se o přijetí rámcové, zatím bez uvedení státu, školy či hostitelské rodiny. Je však garancí organizace, že student bude umístěn, a že se na tuto skutečnost můžete stoprocentně spolehnout.

Proces umísťování studenta trvá déle a když je zdárně ukončen, Vaše nová rodina Vám napíše nebo zavolá a Vy máte možnost se s ní ještě před odletem blíže seznámit.

Přihlášky nutno zaslat na adresu našeho nadačního fondu do Nových Hradů nejpozději do 15. března, pro semestrální program od ledna je termín podání do 1. října.

 
Podmínky pro přijetí uchazeče

Student nesmí být mladší 15 let a dovršit věk 19 let v době, kdy je v USA na programu. Samozřejmě se předpokládá dobrý zdravotní stav, slušné chování, samostatnost, zájem naučit se cizí jazyk a dobrá vůle přizpůsobit se jak režimu ve škole, tak zvykům hostitelské rodiny.

 
SLEP Test a seznamovací pohovory

Po obdržení přihlášky k studijnímu pobytu budete pozváni k seznamovacímu pohovoru, který probíhá v sídle nadačního fondu OPEN DOOR v Nových Hradech a  je přátelským setkáním všech zúčastněných. Zástupce fondu pohovoří se studentem i s jeho rodiči o představách a přáních, vyplníte společně formulář, ve kterém uvedete různé podrobnosti určené Vaší hostitelské rodině.  Student má jedinečnou příležitost napsat si zároveň tzv. SLEPTEST a vyzkoušet tak svoje znalosti angličtiny v praxi. Jedná se o písemný a poslechový test, který není obtížný a který je zároveň dokladem o Vaší znalosti angličtiny. Odesíláme jej společně s přihláškou do USA, neboť Vám pomůže k lepšímu umístění na střední škole.

 
Umísťování do rodiny a školy

Hostitelské rodiny jsou pečlivě vybírány, řada rodin má již zkušenosti s hostováním cizího studenta z minulých let. Také školy mají rozsáhlou zkušenost s docházkou zahraničních studentů, a tím i vypracovaný systém úzké spolupráce. Studentovi vedle jeho nové adoptivní rodiny a školy pomáhá po celou dobu pobytu i místní koordinátor. Hostující rodina si bere studenta dobrovolně, poskytne mu ubytování, stravu a zázemí - doslova OTEVŘE DVEŘE svého domu, aby se s ním podělila o veškerý rodinný život. Výběr rodiny, města nebo státu je plně v kompetenci organizace. V přihlášce můžeme uvést veškerá Vaše přání, avšak nelze je klást jako podmínku. Umísťování studenta je složitý proces, který organizace OPEN DOOR dělá velice svědomitě a snaží se přihlédnout ke všem zájmům a zálibám uchazeče. Pro studenty posledního ročníku se naskýtá možnost složit závěrečné maturitní zkoušky a získat středoškolský diplom, nicméně rozhodnutí o připuštění k maturitě závisí na studijních výsledcích studenta a je zcela v kompetenci ředitelství zahraniční střední školy. Studenti po návratu domů zpravidla žádají nostrifikaci, udělají diferenční zkoušky a dokončí ročník. Je však nutné, abyste si detaily přerušení studia a uznání zkoušek domluvili s ředitelstvím Vaší školy. Veškerá potvrzení o Vašem zahraničním studiu vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě Vaší žádosti. 
                                                                            

                                                   Ceny studijních programů (USA)

Cena programu se skládá z několika položek. Je to základní poplatek, kapesné, letenka a zápisné.

 1. Základní poplatek pokrývá následující:Institut našeho nadačního fondu umožňuje těm z Vás, kteří získáte pro financování svého studijního pobytu sponzora, jednoduché vyřízení všech záležitostí s tím spojených. Platná právní úprava umožňuje právnické i fyzické osobě odečíst si hodnotu daru v daňovém  účetnictví. Nadační fond uzavírá se sponzorem sponzorskou smlouvu.
  • náklady spojené s vyhledáním nejvhodnější hostitelské rodiny
  • zdravotní a úrazové pojištění po celou dobu pobytu (není však zahrnuta oční optika, nadstandardní dentální ošetření a očkování), zahrnuje i pojištění majetku a pojištění škod vzniklých třetím osobám
  • náklady spojené s uhrazením školného a některých školních pomůcek
  • vnitrostátní letenku v USA v ceně 500 USD
  • stálý kontakt s pracovníky organizace, včetně bezplatného telefonu s nimi
 2. Kapesné
  Je nutné, aby studenti měli po celou dobu pobytu dostupné kapesné. Minimální částka by na jejich účtě neměla klesnout pod 250 USD. Student buď vybírá peníze v bankomatu svojí kreditní kartou nebo po příjezdu do USA mu hostitelská rodina pomůže se založením nového bankovního účtu a vystavením americké bankovní karty pro drobné výběry.
 3. Letenka
  Student, který se zúčastní tzv. Post-Arrival Orientation v Chicagu,  si kupuje pouze mezinárodní letenku Praha-Chicago-Praha a svoji vnitrostátní letenku dostane od organizace Nacel OPEN DOOR v Chicagu. Student, který letí přímo k hostitelské rodině,  si kupuje letenku až do své konečné destinace.
 4. Zápisné
  Zápisné je administrativní poplatek nadačnímu fondu a platí se při odeslání přihlášky do USA. Činí 2.000,- Kč a je nevratné.

                                                                                                        Provedení platby

Ceny programů jsou uvedené v USD, ale splatné v českých korunách. Veškeré platby je nutno poslat na účet nadačního fondu u KB Litomyšl bankovním převodem. Cena programu se přepočítá platným denním kursem KB devizy prodej. Platební instrukce a storno podmínky Vám budou předány při našem setkání. 
 

                                                                                                   Pre-Departure Orientation

Tato schůzka všech studentů - účastníků programu se koná na zámku v Nových Hradech zhruba 2 měsíce před odletem do USA. Pro studenty je povinná, rodiče jsou vítáni. Bude Vám předán důležitý dokument DS-2019, vystavený v USA na Vaše jméno, který je nutný pro udělení studijního viza. Žádost o americké vízum spolu s  formulářem DS-2019,  podávají rodiče se studentem na konzulárním oddělení Amerického velvyslanectví v Praze prostřednictvím internetu. 
Kontaktní údaje

Nadační fond OPEN DOOR
Mgr. Magda Kučerová
Tel: 469 325 353
Mobil: 777 032 520
E-mail: opendoor@nove-hrady.cz

x
       
 
x [ •OPEN DOOR• ]  [ USA ]  [ Japonsko ]  [ Přihláška ]  [ Hlavní strana ]  x
       
    Poslední aktualizace obsahu stránky 16. listopadu 2013, 15:43